Diskrimineringsgrunderna på agendan!

06 november
Diskrimineringsgrunderna på agendan!

Under två dagar var de sju diskrimineringsgrunderna i fokus när A och B-grupperna på SFI hade temadagar. Lärarna som undervisar i grupperna spelade upp olika scener; en för varje diskrimineringsgrund.

Efter scenerna så diskuterade de studerande tillsammans i språkgrupper hur det ser ut i sina hemländer och hur det är i Sverige. Vad säger svensk lag? Hur visar vi respekt trots att vi inte tycker lika? Svåra och viktiga diskussioner.