Denna vecka startade våra två nya lärlingsutbildningar på VUX: Aktivitetsledare/simlärare och Fastighetsskötare

19 augusti
Denna vecka startade våra två nya lärlingsutbildningar på VUX: Aktivitetsledare/simlärare och Fastighetsskötare

Västerbergslagens utbildningsförbund, startar två yrkespaket HT20 med kurser från VVS- och fastighetsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Så denna vecka var det uppstart för våra elever på de två nya lärlingsutbildningarna på VUX:

*18 elever som är intresserade av att jobba med olika aktiviteter för människor, stora som små började på aktivitetsledarutbildning
*16 elever som är praktiskt lagda och är intresserade av fastighetsskötsel började på fastighetsskötarutbildning

Båda två utbildningarna sker ute på en arbetsplats 70%. Resten av tiden är eleverna på VBU. Lärare från skolan kommer att ha ett nära samarbete med arbetsplatsen och besöka dem regelbundet för att bedöma elevernas kunskaper tillsammans med deras handledare på arbetsplatsen. Utbildningarna tar 40 veckor och när eleverna är klara kan de arbeta med installation, underhåll och service inom det fastighetstekniska området eller väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet, på fritidsgårdar, i simhallar, inom turism eller i andra sociala verksamheter.

Det låter väldigt spännande, eller hur? Lycka till kära elever!