Den andra generationen av Äldreomsorgslyftet - ett samarbete mellan VBU & Ludvika och Smedjebackens kommun

28 september
Den andra generationen av Äldreomsorgslyftet - ett samarbete mellan VBU & Ludvika och Smedjebackens kommun

Igår startades upp den andra generationen av en ny utbildning hos oss på Västerbergslagens utbildningsförbund – så kallade Äldreomsorgslyftet, som är orienterat mot anställda hos vård- och omsorg i Ludvika och Smedjebacken kommun som saknar undersköterskeutbildning. Med hjälp av statsbidraget och genom samarbete med både Vård- och omsorgsprogrammet och Vuxenutbildning på VBU kan nu Ludvika och Smedjebackens kommun erbjuda 30 platser (20 i Ludvika och 10 i Smedjebacken) för elever som ska plugga 50 procent på sin arbetstid med bibehållen lön. De kommer att vara klara med utbildningen i november 2022.

Monica Forsgren, ordförande i Vård- och omsorg College och i Vård- och omsorgsnämnden i Smedjebacken kommun och HåGe Persson, ledamot i kommunfullmäktige och kommunalråd i Ludvika kommun, samt Mariella Andersson, biträdande rektor på Smedenskolan (där ingår VO- programmet) hälsade alla välkomna och presenterade denna kompetensutveckling och strategiska samarbetet mellan två kommuner, som är väldigt viktig nu under coronatider: ”Yrke inom VO är ett av de viktigaste yrkena nuförtiden,” poängterade de alla.

Vi önskar våra nya elever framgångsrika studier och kunskapsrika läsåret 21/22! Glöm inte att ni är utsedda för att säkra framtiden i vården för Ludvika och Smedjebackens kommuner!