Byggutbildning för vuxna!

12 februari
Byggutbildning för vuxna!

Nu är det möjligt att söka till byggutbildning för vuxna. Den 15 augusti startar vi 4 platser.

På den här utbildningen får den studerande lära sig grunderna i husbyggnad. Du lär dig om byggnation. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser. På utbildningen läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.
Färdigutbildad blir den studerande genom anställning i ett branschföretag.

För att vara behörig så behöver du ha minst svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SAS). Har du ännu inte svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SAS) så har vi ett nytt intag vecka 13. Ansökan måste ske senast två veckor innan.

Ansökningshandlingar och mer information om byggutbildningen hittar du här.