Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

06 augusti
Åtgärder inom gymnasie- och vuxenutbildning med anledning av coronavirus och covid-19

Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att skollokalerna kan öppna igen för eleverna.

Skollokalerna kan öppna igen

Den 4 juni beslutade direktionen på VBU att skollokaler kan öppnas igen från den 15 juni. Beslutet togs efter att regeringen den 29 maj meddelade att Folkhälsomyndigheten lättar på rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. 

För ungdomsgymnasiet innebär beslutet att utgångspunkten är att undervisning ska ske på plats i skolan. Skolans rektor kan vid behov besluta om att viss undervisning kan ske genom distans- och  fjärrundervisning. 

Detta behöver elever tänka på:

*stanna hemma vid tecken på sjukdom
*vara noggrann med handhygien
*undvika att röra ögon, näsa, mun
*hosta/nysa i armvecket
*vara utomhus så mycket som möjligt på rasterna (spela gärna pingis vid våra nya utepingisbord eller tjattra med din vän på en utebänk)
*hålla ett socialt avstånd i korridorer och i gemensamma utrymmen såsom biblioteket och i matsalen
*följa avståndsmarkeringarna i kön till matsalen

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt via vklass. Du som elev har även ett ansvar för att ta igen förlorad undervisning. 

Åtgärder på skolorna

*Det kommer att göras en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att;
*Städningen utökas
*Det kommer att finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt tillgång till handsprit vid samtliga entréer.
*Inga stora folksamlingar i ex aulan
*Klassisk möblering i samtliga klassrum (en-och en)
*Maten serveras av personal i matsalen och platserna i matsalen är begränsade

Vuxenutbildning

För vuxenutbildningen innebär beslutet att vuxenutbildningen till viss del kommer att bedrivas på plats. Grundläggande och gymnasiala kurser kommer fortsatt att bedrivas med fjärr- och distansundervisning med vissa inslag av examinationer och moment på plats. För SFI kommer eleverna i små grupper att få undervisning på plats och utöver det bedriva sina studier på fjärr-/distans. Lärvux kommer att ha sin verksamhet på plats. Just nu (2020-08-05) är det fortfarande oklart huruvida de studerande på hunddagis tillåts komma tillbaka. 

Yrkesutbildningarna inom vuxenutbildningarna kommer att variera med praktik, på plats-undervisning och fjärr- och distansundervisning. 

Lektionernas starttider, sluttider och tider för raster är planerade för att undvika att för många samlas på samma ställe. Lektionssalarna är möblerade för att avstånd ska hållas. Elevköken är stängda. 

Detta behöver elever tänka på:
*stanna hemma vid tecken på sjukdom
*vara noggrann med handhygien
*vi tar inte i hand!
*vi kramas inte!
*undvika att röra ögon, näsa, mun
*hosta/nysa i armvecket
*vara utomhus så mycket som möjligt på rasterna
*hålla ett socialt avstånd i korridorer och i gemensamma utrymme.

Eventuella förändring kommer att meddelas via våra informationskanaler på Hemsidan och Vklass. 

Med dessa anpassningar och med allas sunda förnuft hoppas vi kunna hålla skolan öppen och att vi får vara friska!

Varmt välkomna!

//Skolledningen VBU