Åtgärder efter utrymningen i fredags

13 februari
Åtgärder efter utrymningen i fredags

Idag är verksamheten igång som vanligt efter fredagens utrymning på VBU.

 

VBU tar alltid hot på allvar och agerade, som alltid, utifrån vår krisplan. Vi kommer nu att samla in synpunkter och upplevelser kring utrymningen och informationsflödet. Därefter kommer vi att göra en utvärdering i Central samverkan tillika skyddskommittén och vid behov uppdatera våra rutiner.  

 

/Skolledningen