Äldreomsorgslyftet - ett samarbete mellan VBU & Ludvika och Smedjebackens kommun

05 oktober
Äldreomsorgslyftet - ett samarbete mellan VBU & Ludvika och Smedjebackens kommun

Idag började en ny utbildning hos oss på Västerbergslagens utbildningsförbund – så kallade Äldreomsorgslyftet, som är orienterat mot anställda hos vård- och omsorg i Ludvika och Smedjebacken kommun som saknar undersköterskeutbildning. Med hjälp av statsbidraget och genom samarbete med både Vård- och omsorgsprogrammet och Vuxenutbildning på VBU kan nu Ludvika och Smedjebackens kommun erbjuda 30 platser (20 i Ludvika och 10 i Smedjebacken) för elever som ska plugga 50 procent på sin arbetstid med bibehållen lön. De kommer att vara klara med utbildningen i november 2021.

Monica Forsgren, ordförande i Vård- och omsorg College och i Vård- och omsorgsnämnden i Smedjebacken kommun och Åsa Bergkvist, ledamot i Vård- och omsorg College och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Ludvika kommun hälsade alla välkomna och presenterade denna kompetensutveckling och strategiska samarbetet mellan två kommuner, som är väldigt viktig nu under coronatider: ”Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans ska se till att ni var och en utvecklas i er yrkesroll. Dessutom ska denna satsning bidra till en större trygghet och bättre villkor i både VO-verksamhet och hela samhället”.  Monica och Åsa tackade också  VBU för så snabb och effektiv organisering av denna utbildning på kort tid (man fick veta om detta speciella statsbidrag under september månad). Göran Törnqvist, rektor på Smedenskolan (där ingår VO- programmet) och Karin Pihlström, rektor på vuxenutbildningen på VBU hälsade också på alla elever  och önskade dem lycka till inom den nya utbildningen – som de har poängterat, ”Yrke inom VO är ett av de viktigaste yrkena nuförtiden.”

Med citat av Göran och Karin önskar vi också våra nya elever framgångsrika studier: ”Glöm inte att ni är de utvalda som har utsetts för att säkra framtiden i vården!