72 timmar

19 januari
72 timmar

Under torsdagen så kom Ann-Kristin Hermann från Civilförsvarsförbundet för att utbilda vuxenstuderande och personal i hur man kan förbereda sig för en samhällskris.

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Detta förmedlas av ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB. De största hoten i Sverige i dag är elbortfall och översvämningar berättade Ann-Kristin.

För att mentalt förbereda oss så fick vi deltagare under en timme information om hur man kan lösa de fem grundbehoven; mat, vatten, värme, sömn och trygghet.

Vill du läsa mer så besök siten 72timmar.se