Bloggen - Arkiv

oktober 2021

På vuxenutbildningen här på VBU så har vi sex stycken yrkesutbildningar. Till våren startar en grupp inom restaurang- och livsmedelsutbildningen, en grupp inom byggutbildningen, en grupp inom barnskötarutbildningen och en grupp inom vård- och omsorgsutbildningen.  Vill du arbeta...
FN-dagen är en temadag som firas 24 oktober till minne av att Förenta Nationerna-stadgan trädde i kraft 1945. Från 51 medlemsländer i början har medlemsantalet vuxit till hela 193 länder. Sedan grundandet av FN har det huvudsakliga målet varit att främja internationellt...
Vilken fantastisk dag våra Kulturskoleelever hade på Idre Fjäll igår! Aline Betti, Wilma Hellqvist, Diana Khmaruk och Viktor Khmaruk var nämligen skådisar i Ringger Ųorer, en kortfilm av regissören Hanna Nygren. Deras lärare, Rebecca Holgersson hade rollen som dramapedagog,...
SA-klassen, SA19a, som går inriktningen Samhälle, gjorde under förra veckan ett studiebesök till Regionarkivet i sin kurs Historia 3. En del av denna kurs handlar om metoder för att söka i arkiv efter dokument, fotografier och filmer som kan berätta mer om deras egen...
I slutet av september ägde Internationella filmfestivalen "Short Form" rum i Gornji Milanovac i Serbien.  Mer än 3000 filmer skickades in till festivalen och bara 100 gick vidare i tävlingen, 24 i barn- och ungdomskategori – två av dem kom från VBU, från Estetiska, samt SA-...
Under onsdagen ledde elever från VBU friidrottsdagen Dalakampen för särskoleelever från södra Dalarna. Dalakampen är en friidrottstävling som vänder sig till alla särskolor eller elever med särskilda behov i länet.  Det var elever från I-valskurserna Aktivitetsledarskap och IDR-...