Bloggen - Arkiv

april 2014

Under gårdagen fick eleverna i ES13 på Högbergsskolan delta i en graffitiworkshop. Utanför estetlängan sprayade eleverna flitigt olika "tags" i blandade färger. Eleverna uppskattade att få göra något annat än det vanliga och att uttrycka sig på ett nytt sätt. Handledarna för...
Den 24:e april hade direktionen sammanträde, nedan kan du läsa ett sammandrag av mötet. Rektor Lena Risberg, gymnasiesärskolan, samt rektor Karin Pihlström, grundläggande vux samt gymnasievux, presenterade sina utbildningar och redogjorde för hur man arbetar efter...
Ännu en klass tog den 17:e april examen från vård- och omsorgscollege. Dessa elever har nu de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. De har fått en attraktiv utbildning med kvalitet som ger hög anställningsbarhet och även en god grund för...
Dalalyftet har under fyra år lyft många företag i länet genom att att kompetenshöja personalen på 450 företag. Projektet har finansierats genom Europeiska Socialfonden. VBU har varit projektägare. Projektet avslutades sista mars och personalen avtackades av utbildningschefen...
Nu tar VBU ett krafttag i arbetet med en bättre arbetsmiljö. Under en heldag har lärarpersonalen, facken och rektorerna arbetat med arbetsinnehållet, allt för att minska stressfaktorn. Man ska kunna gå till jobbet på måndagsmorgnarna och vara glad. Lars Malmros och Lena...
Det är rubriken som eleverna i årskurs tre med inriktningen Naturvetenskaplig specialisering/Ekologi (Bi – NANA) har satt på sin utställning som för närvarande finns att betrakta i C-husets foajé. Eleverna ägnar en del av kursen till artkunskap, då främst inom områdena växter,...
Den 21 april klockan 19:10 lyfter sex elever från VO11 med flyget mot Kina. VBU deltar i ett utbyte med School of Nursing and Medical Thechnology, Jianghan University för att ge elever och personal en möjlighet att lära av varandra när det kommer till äldreomsorg, demens och...
Under onsdag till fredag förra veckan så anordnade Elevkåren tillsammans med Skol IF en påskäggsjakt för eleverna på Högbergsskolan. 15 påskägg gömdes i A-, B-, C- och D-huset, alla ägg förutom ett hittades redan under onsdagen. För att hjälpa till i jakten på sista ägget lade...
I år hade skolledningen på VBU extra svårt att välja vem av alla nominerade som skulle få 2014-års VBU-stipendium för goda pedagogiska insatser. Lösningen blev att priset tredubblades. De tre lyckliga vinnarna blev Marie Hjalmarsson på Smedenskolan, Magnus Hellqvist på...
Tre elever från VBUs Fordons- och transportprogram, FT 11, har deltagit i den årliga TYA-tävlingen för gymnasieelever. Den arrangerades på Borgarskolan i Gävle. Tävlingen består av sex olika moment: lastförankring, backning med tungt släp, precisionskörning med...
I Sverige deltar 8800 elever från omkring 450 skolor i TIMSS Advanced 2015, bland dessa fanns elever från NA11b och TE11 på VBU. TIMSS Advanced står för Trends in International Mathematics and Science Study och är en internationell studie som undersöker gymnasieelevers kunskaper...
Ta chansen och utbilda dig till gymnasieingenjör. En utbildning till konstruktör på ett år med en tredjedel konstruktörspraktik på lokala företag. Sista ansökningsdag är 15 april. Mer info och ansökningsblankett på vbu.se/T4 Jonas Berglund, gymnasieingenjörsexamen 2013."Jag...
På förmiddagen upptäckte personal i B-huset på Högbergsskolan rökutveckling från en av deras skruvkompressorer och kontaktade Räddningstjänsten. En skruvkompressor blev överhettad och utsöndrade bränd oljegas, VBU:s personal var snabba med att upptäcka detta och kontaktade...
Representanter från EUP, Europeiska Ungdomsparlamentet, har varit på besök på Högbergsskolan under onsdag, torsdag och fredag för att diskutera aktuella politiska frågor som är viktiga i samband med det kommande EU-valet och för att väcka ett intresse för politik hos ungdomarna...
I dagens samhälle tar de sociala medierna upp mycket av vår tid, därför kan det vara intressant att höra vad våra elever föredrar och vad de använder de sociala medierna till. Längst in i A-huset på Högbergsskolan, där estetprogrammets elever håller till, hittades Jesper...
Igår hölls Dalamästerskapen i Ung Företagsamhet på Lugnet i Falun. Från VBU deltog Be different be you UF, Dalkullan UF, FireFilt UF, Infinity UF, Skalfrika UF och TreProf UF. Dalkullan UF gick till final som ett av de sex bästa UF-företagen i Dalarna, där slutade de på en femte...