Ansökan - Lärvux

Ansökan - Lärvux

Välkommen med din ansökan till oss på Lärvux.

Lärvux - särskild utbildning för vuxna
Du har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå:
* om du har en  utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.
* från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
* är bosatt i Sverige
* saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge
* har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
* har fått F eller IG i den kurs du söker

Vill du läsa vilka kurser vi erbjuder så klicka här.
Blanketten för att söka till Lärvux, Särskild utbildning för vuxna, hittar du här. 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.