Ansökan - Lärvux

Ansökan - Lärvux

Välkommen med din ansökan till oss på Lärvux.

Lärvux - särskild utbildning för vuxna
Du har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå:
* om du har en  utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.
* från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
* är bosatt i Sverige
* saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge
* har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
* har fått F eller IG i den kurs du söker

Vill du läsa vilka kurser vi erbjuder så klicka här.
Blanketten för att söka till Lärvux, Särskild utbildning för vuxna, så fyller du i blanketten som du hittar här.