Ansökan

Ansökan

Nedan hittar du blankett och information om hur du ansöker till de grundläggande- och gymnasiala kurserna hos oss på Västerbergslagens utbildningsförbund.

Grundläggande och gymnasiala kurser

På den grundläggande & gymnasiala vuxenutbildningen har vi ambitionen att kunna erbjuda så många av kurserna i egen regi med egen personal. Det kan dock vara så att vi tvingas köpa kurser av ett distansföretag. Det kan bero på att vi inte har personal med ämnesbehörighet eller att vi tillfälligt får långa köer i vissa kurser. Här hittar du kurser vi erbjuder.

Behörig till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har den som från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. 20 kap. 19, 19a eller 19b § skollagen (2010:800)

Läs mer om Rätt till komvux på gymnasial nivå.

Det är individens behov som styr när vi beviljar en ansökan. För att få veta vilka kurser just du behöver så kontaktar du en av våra studie- och yrkesvägledare. Du söker dina kurser genom att fylla i ansökningsblanketten till höger. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.

Möjlighet att utfärda slutbetyg har förlängts och är möjlig fram till 1 juli 2021. Läs mer här.

Kursstart Sista ansökningsdag
   
10 jan 2022 15 dec 2021

Våra kurser hittar du här.

Samma datum gäller för pågående elever som ska fortsätta sina studier och uppdatera sina studieplaner.

Det går att kombinera studier och arbete till viss del. Det är individuellt hur mycket man klarar av och i ett samtal med våra studie- och yrkesvägledare kan du diskutera detta.

Söker du grundläggande kurser i engelska, svenska och matematik kommer du att kallas till nivåtest. För att bli inskriven på kursen så måste du ha genomfört ditt nivåtest. Nivåtestet görs för att se vilken nivå du ska placeras i då grundläggande kurser läses i delkurser.

För att läsa SAS krävs god datavana då studiematerial finns på en lärplattform och inlämningsuppgifter sker därigenom.

Fyll i blanketten (till höger) och skicka in den tillsammans med tidigare betyg till:
(Är du folkbokförd i en annan kommun så ska ansökan skickas till din hemkommun för godkännande.)

Västerbergslagens utbildningsförbund
Vuxenutbildning
Box 830
771 28 LUDVIKA

OBS! Om du blir antagen till en kurs är det mycket viktigt att du deltar på den kursintroduktion du blir kallad till. Annars riskerar du att bli av med din plats.

Du söker själv studiemedel. Det gör du på www.csn.se. En lathund för hur du gör hittar du här.
 

CSN:s info och film om studiestartsstöd, den är textad på många olika språk.https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html

Vill du hellre göra en prövning? Läs mer här.

Grundläggande och gymnasiala kurser
För att söka grundläggande och gymnasiala kurser på VBU klicka här.

Yrkesutbildningar
För att söka till yrkesutbildningar på VBU klicka här.

Svenska för invandrare, SFI
För att söka till SFI klicka här.

Yrkeshögskola, YH
För att söka till YH klicka här.

Söka utbildning i annan kommun
För att vi ska behandla en ansökan om en utbildning i en annan kommun så ska du förutom ifylld ansökningsblankett komplettera med:
*Personligt brev
*Betygskopior
*Utbildningens kostnad per poäng (Utbildningskostnad per poäng kan du ta reda på genom att ringa skolan som har kursen/utbildningen)
*Skolans namn, adress och telefonnummer