Gymnasieingenjör

Gymnasieingenjör

På VBUs gymnasium kan du utbilda dig till gymnasieingenjör. Du kan välja mellan inriktningarna Design och produktutveckling och Produktionsteknik.

Snabbhjälp

Kontakt

Rektor Torbjörn Gustafsson 0240-66 77 92
SYV Inez Knudsen 0240-865 87

E-post till Rektor Torbjörn Gustafsson
E-post till SYV Inez Knudsen

Relaterade dokument

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill gå ett extra år inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger stora möjligheter till jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande.

Vad en gymnasieingenjör jobbar med kan skilja sig åt mellan olika branscher och utvecklas även efter tid. Men projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare är några av de jobb som kan vara aktuella.

Samarbete mellan skola och näringsliv

Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv. Den ska ge dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Ett lokalt programråd kopplas till utbildningen för att säkerställa att den är relevant och leder till anställningsbarhet.

Mer info? Skolverkets hemsida

Behörighet

För att vara behörig till att söka det fjärde året ska du ha läst teknikprogrammet eller en likvärdig utbildning. Studierna till gymnasieingenjör måste påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs nedan.

Behörighetskrav

Slutbetyg från Teknikprogram
Minst godkänt i 2250 gymnasiepoäng
Godkända betyg i: teknik 1, matematik 3, fysik 1a, kemi 1, engelska 6, svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Ansökan

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar bland de relaterade dokumenten till höger.
Ansökan skickas sedan till:
Elevantagningen
Myntgatan 2
791 51 Falun

Sista ansökningsdatum är den 30 april 2019.