T4 - Gymnasieingenjör

T4 - Gymnasieingenjör

På VBUs gymnasium kan du utbilda dig till gymnasieingenjör. Du kan välja mellan inriktningarna Design och produktutveckling och Produktionsteknik.

Snabbhjälp

Kontakt
Erik Persson, lärare
erik.persson@vbu.ludvika.se
0240 - 86 524

Mikael Johansson, rektor
mikael.johansson@vbu.ludvika.se
0240 - 66 77 92

Anni Staack, bitr rektor
anni.staack@vbu.ludvika.se
0240 - 56 59 88

Relaterade dokument

Samarbete mellan skola och näringsliv

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill gå ett extra år inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger goda möjligheter till ett kvalificerat jobb direkt.

Vad en gymnasieingenjör jobbar med skiljer sig åt mellan olika branscher och utvecklas även efter tid.  Goda CAD och ritningskunskaper kan leda till utvecklande arbete, t.ex. som maskinkonstruktör, projektledare, produktionstekniker, reparationstekniker, kvalificerad montör eller arbetsledare.

Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande. Det skall ge dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Eleverna arbetar i hög utsträckning med längre och komplexa projekt för att göra övergången från skola till yrke väldigt mjuk. Elever hävdar att skolan påminner mer om en arbetsplats än en skola

Tidigare års elever arbetar bland annat som projektledare, maskinkonstruktörer, arbetsledare, kvalificerade montörer och tekniklärare.

Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör vidare akademiska studier mer givande då kunskaperna till stor del redan är där och man kan således direkt fördjupa sig inom vald inriktning.

Ett lokalt programråd är kopplad till utbildningen för att säkerställa att den är relevant och leder till anställningsbarhet.

Behörighet

För att vara behörig till att söka det fjärde året ska du ha läst teknikprogrammet eller en likvärdig utbildning. Studierna till gymnasieingenjör måste påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år.

Skolverket håller på att ta fram föreskrifter för ytterligare behörighetskrav. Innan dessa trätt i kraft gäller det som beskrivs nedan.

Behörighetskrav

Slutbetyg från Teknikprogram
Minst godkänt i 2250 gymnasiepoäng
Godkända betyg i: teknik 1, matematik 3, fysik 1a, engelska 6, svenska 3 eller svenska som andraspråk 3

Ansökan

Fyll i ansökningsblanketten som du hittar bland de relaterade dokumenten till höger.
Ansökan skickas sedan till:

Dalarnas kommunförbund
Gymnasieantagningen
Sturegatan 30
79151 Falun

Sista ansökningsdatum är den 23 april 2021. Utbildningen startar under förutsättning att tillräckligt många söker.